ΓΑΛΛΙΚΑ

                                                                                                                                                                        

ΓΑΛΛΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗ (8ο μάθημα)

Révision Unité 3 - Επαναληπτικές ασκήσεις Ενότητα 3.

1) Trouvez l' image cachée - Κοιτάξτε τις λέξεις και βρείτε την κρυμμένη εικόνα κάνοντας κλικ στις λέξεις που ανήκουν στην κάθε ομάδα.

https://learningapps.org/watch?v=p7r1pcywk15

2) Faites correspondre - Σύρετε τις λέξεις ή φράσεις στο κουτάκι με την σημασία τους.

https://mes-exercices.weebly.com/superteacher-e3.html

3) Ενώστε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις.

https://quizlet.com/112675572/match

4) "Le Millionnaire" Jeu de révision - Ο εκατομμυριούχος, παιχνίδι επανάληψης.

https://mes-exercices.weebly.com/millionnaire1-3.html

 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤ' ΤΑΞΗ (8ο μάθημα)

Salut les enfants! smileTout va bien?

Révision Unité 3 - Επαναληπτικές ασκήσεις, Ενότητα 3.

1) Quiz
     Ερωτήσεις κατανόησης - Des questions de compréhension
      https://learningapps.org/watch?v=p74azw18n15 

2) Ακούστε και ενώστε τις λέξεις με τις εικόνες  - Faites correspondre les mots      avec les images
     https://learningapps.org/view1902529

3) Jeux - Παιχνίδια 
    A la cantine de l' école
    κάντε κλικ στη λέξη δεξιά και μετά στην σωστή εικόνα αριστερά.
    https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/a-la-cantine-de-lecole-8821568

4) Αντιστοιχίστε τις φράσεις με τη σημασία τους - Faites correspondre
    https://www.superteachertools.us/speedmatch/speedmatch.php?gamefile=8714#.XsWPyTlS_IV

5)  Jeu de pendu - κρεμάλα
     https://learningapps.org/watch?v=pr0bws54t15

τα προηγούμενα θα τα βρείτε πατώντας εδώ