ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που έχει αναλάβει η Ε΄τάξη με τη δασκάλα του κ.Μυνοπέτρου