Συμμετοχή του σχολείου μας στην εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου.

Συμμετοχή του σχολείου μας στην εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου.

Το σχολείο μας συμμετείχε  με αφίσα των μαθητών μας στην εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου  που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19/5/2018