Ρύπανση ,μόλυνση του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική μόλυνση και διαχείρισή της.

 Από την κυρία Μαρκουΐζου Κατερίνα.