ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πολιτιστικό πρόγραμμα που έχει αναλάβει η Γ΄ τάξη με τη δασκάλα τους κ.Αλεξανδρή