Νερό πηγή ζωής

Νερό πηγή ζωής

Από την κ. Γκοσιμίδα Μίνα.