«Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο»

«Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο»

Οι μαθητές της Δ΄, Ε ΄ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» του Σ.Κ.Ε.Π. με θέμα« Εξοικείωση με την Διαφορετικότητα: ανοιχτός ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία» .Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου ενημέρωσης & αφύπνισης, από εμψυχωτές/ομιλητές με αναπηρία(το σχολείο μας επισκέφτηκε ο κ. Παναγιώτης Πλιτσινιάγκας, ο κ.  Βαγγέλης Αυγουλάς και ο κ. Κωνσταντίνος Σαμαράς ) , το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.

«Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο»

Είδη: 1 - 2 από 2