Η μέλισσα και το μέλι.

Από την κυρία Αβαγιανού Φιλίτσα.