ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πολιτιστικό πρόγραμμα που πραγματοποιήται από το Α1΄ με τη δασκάλα του κ. Αβαγιανού