ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα που έχει αναλάβει το Β2΄ με τη δασκάλα του κ.Γκοσιμίδα