Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια

Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια

 

 

 Στην αρχή της χρονιάς κάθε πρωτάκι του σχολείου, υιοθετείται από ένα εκτάκι. Το εκτάκι αναλαμβάνει  και να το βοηθάει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι το πρωτάκι ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί και κάπου αλλού εκτός από τους δασκάλους του για οτιδήποτε το απασχολεί. 

 

Τα δώρα της ΣΤ τάξης για τα πρωτάκια !!

 


Η πρώτη επαφή των παιδιών της έκτης με τα παιδιά της πρώτης γίνεται στο προαύλιο, με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής ώστε τα παιδιά να παίξουν παιχνίδια γνωριμίας. Εκτάκια και πρωτάκια έπαιζαν μαζί σε ζευγαράκια.