Ειρήνη του Αριστοφάνη.

Aπό τις εκπαιδευτικούς  Γεωργία Πυριλέλη ,Φωτεινή Πετροπούλου και Κιαρόγλου Άννα.