ΑΘΗΝΑ Η ΔΙΟΓΕΝΝΗΤΗ

Πολιτιστικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί από τις Γ΄και  Δ1΄ τάξεις με τις δασκάλες τους αντίστοιχα κ.Αλεξανδρή και κ.Πυριλέλη