ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Στις 23 Μαρτίου 2016 καλεσμένη του σχολείου η κ.Δημητρακοπούλου από το "Τμήμα ασφαλούς  διαδικτύου" της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του   Ν.Π."Π.& Α. Κυριακού" ενημέρωσε τους μαθητές της Δ΄,Ε΄και ΣΤ΄  τάξεων για τους κινδύνους της μη ελεγχόμενης χρήσης του διαδικτύου.