Ανθρώπινα δικαιώματα.

 Από την κυρία Μαρκουΐζου Κατερίνα.