ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ _

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΦΥΤΡΩΣΑΝ