ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!!