ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2010 - 2011

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2010 - 2011

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ  ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!