ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ...

ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ...

Διπλώνουμε, σχεδιάζουμε,κόβουμε και έτοιμες