ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ...

ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ...
Διπλώνουμε, σχεδιάζουμε,κόβουμε και έτοιμες...