ΠΗΛΙΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΗΛΙΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Tαξιδεύοντας στο χρόνο ξαποστάσαμε για λίγο φτιάχνοντας πήλινα "Νεολιθικής Επόχης"


 

Φωτογκαλερί: ΠΗΛΙΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ