ΠΗΛΙΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΗΛΙΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Tαξιδεύοντας στο χρόνο ξαποστάσαμε για λίγο φτιάχνοντας πήλινα "Νεολιθικής Επόχης"

Έκθεση Φωτογραφιών: ΠΗΛΙΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ