Περιγραφή χωρών

Περιγραφή χωρών

Η χώρα μου. Περιγραφή της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών με τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα που διακρίνει τους μαθητές!!!