ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ

Στην τάξη μας φτιάξαμε αφίσες με θέμα τα αδέσποτα,εκδηλώσεις,διατροφή, κάπνισμα.