Η ΕΛΙΑ

 

Τα 24 Δευτεράκια μας με τη δασκάλα τους κ. Αβαγιανού Φιλήσια και το γυμναστή μας κ.Κολλάτο Ανδρέα μέσα απο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα γνώρισαν  το πιο ευλογημένο  δέντρο, την ελιά.