Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Η Αγία Σοφία υπήρξε το μεγαλύτερο σύμβολο του χριστιανισμού για αιώνες και ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της βυζαντινής ιστορίας.