Ενδοσχολική βία

Ενδοσχολική βία

Διαβάσαμε ένα κείμενο σχετικό με την ενδοσχολική βία, συζητήσαμε, κάναμε προτάσεις,κατανοήσαμε τι πρέπει να κάνουμε αν είμαστε στη θέση του θύματος ή του παρατηρητή και στη συνέχεια ζωγραφίσαμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας. 

Φωτογκαλερί: Ενδοσχολική βία