ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ξεκινήσαμε φέτος την αρχή μιας μεγάλης διαδρόμης στον θαυμαστό κόσμο της γραμματικής,που θα ολοκληρωθεί στις επόμενες τάξεις.