ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ

2012-06-20 23:18

 


 

Οι κεραμικές ψηφίδες, τα διαφορετικά τους χρώματα, οι ειδικές τανάλιες του τεχνίτη, οι κατάλληλες οδηγίες, η φαντασία, η ευρηματικότητα και η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία αλλά και διασκέδαση με στόχο την ανακάλυψη της τέχνης του ψηφιδωτού από τα ίδια τα παιδιά.

Τα παιδιά κατανεμημένα σε μικρές ομάδες ολοκληρώνουν ψηφίδα-ψηφίδα το Βυζαντινό ψηφιδωτό τους με βασικό σύμβολο τον Ιερό σταυρό και λειτουργούν ως τεχνίτες από το πρώτο στάδιο έως και την τελική περιποίηση του δημιουργήματός τους.

 

 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ

ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ

<< ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ >>