Γράφω στην καρδιά μου συναισθήματα !(Ε)

Γράφω στην καρδιά μου συναισθήματα !(Ε)