Το δέντρο της αυτογνωσίας του Δ1 .

Το δέντρο της αυτογνωσίας  του Δ1 .