Ζωγραφίζω πρόσωπα με διάφορες εκφράσεις(Α2)

Ζωγραφίζω πρόσωπα με διάφορες εκφράσεις(Α2)