αγάπης και της αλληλεγγύης !(Β1)

αγάπης  και της αλληλεγγύης !(Β1)