ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Α1΄ΤΑΞΗ:  Δασκαλάκη όλγα
Α2΄ΤΆΞΗ : Χαμπίπη Βάια 
Β1΄ΤΑΞΗ: Αβαγιανού Φιλησία
Β2΄ΤΑΞΗ: Παπακωνσταντίνου Στέφανος
Γ1΄ΤΑΞΗ: Γκοσιμίδα Ασήμω
Γ2΄ΤΑΞΗ: Πυριλέλη Γεωργία 
Δ΄  ΤΑΞΗ: Αλεξανδρή Αγγελική
Ε1΄ΤΑΞΗ: Φατούρος Δημήτρης
Ε2΄ΤΑΞΗ: Πετροπούλου Φωτεινή
ΣΤ΄ΤΑΞΗ:Μυνοπέτρου Ευσταθία -Θεοδοσία
ΟΛΟΗΜΕΡΟ: Κύτρου Καλλιόπη
ΤΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ :Ψωμάς Εμμανουήλ
ΑΓΓΛΙΚΑ: Σερέτη 
 

Α' ΤΑΞΗ
 

 

 

ΜΑΘΑΙΝΩ...ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5                                                                  

 ΖΩΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ