Περιβαλλοντικό ομαδικό  project που διαχειρίστηκαν οι μαθητές της Ε' τάξης στην Αγγλική γλώσσα.