Καλώς ήλθατε

 

 στην

 

ιστοσελίδα μας...

  Α.   ΓΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΗΝ   Α   ΤΑΞΗ

 

      Σας ανακοινώνουμε ότι στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος

   2019-2020 εγγράφονται οι μαθητές οι γεννηθέντες το έτος 2013.

   Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από  6μέχρι και 20 Μαΐου 2019 

      ώρες  ( 8.30-10.30 και 13.15-14.00)  τις εργάσιμες ημέρες.

  Για την εγγραφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο αν δεν υπάρχει αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το σχολείο.
  • β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).το έντυπο το παίρνετε  από το σχολείο
  • δ. Βεβαίωση  φοίτησης από το  νηπιαγωγείο. Η βεβαίωση παρακολούθησης θα διαβιβαστεί από το νηπιαγωγείο αυτεπάγγελτα στο Δημοτικό σχολείο. Σε περίπτωση μη φοίτησης σε νηπιαγωγείο ο γονέας /κηδεμόνας υποβάλλει αίτηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης  Π.Ε. ο οποίος εξετάζει τους λόγους και εγκρίνει ή όχι την εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο.
  • ε. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση  μόνιμης κατοικίας των γονέων του μαθητή   λογαριασμός ΔΕΚΟ( ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ)     ή συμβόλαιο αγοράς κατοικίας     ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας θεωρημένο από τη ΔΟΥ σε ισχύ  ή εκκαθαριστικό σημείωμα 2016]
  • Οι μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                                                                       

     ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

 

 

Ίσως να είχαν δίκιο που έβαλαν την αγάπη στα βιβλία.Ίσωςεπειδή δεν θα μπορούσε να ζει πουθενά αλλού!!  !(William Faulkner)

 

 

 

"Ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε   τα παιδιά μας καλά ,είναι να τα κάνουμε πρώτα ευτυχισμένα."

(Όσκαρ Ουάιλντ, συγγραφέας)